A Day in the Strife

Z Babylon5
Přejít na: navigace, hledání
A Day in the Strife
Den rozbrojů
Sezóna: 3
Epizoda: 3
První vysílání: 20.11.1995
První české vysílání: -
Produkční číslo: 303
Režie: David J.Eagle
Scénář: J.Michael Straczynski
Hodnocení: 7.85
Datum: 20. 1. 2260
Chronologie
← Předcházející Následující →
Convictions Passing Through Gethsemane

Obsah

Krátká synopse

Sheridan a Ivanovová se snaží vypořádat s asociací pilotů nákladních lodí. G'Karova pozice mezi narny je ohrožena když přiletí na stanici nový Centaury schválený zástupce.

Synopse

Velení Babylonu 5 zpřísnilo kontrolu zbraní na transportních lodích. Odbavení se tím protahuje, obchodníci a piloti se bouří. Na jednání s Transportním sdružením musí kapitán Sheridan prokazovat dokonce svou osobní odvahu a kuráž.

Na Babylon 5 přichází poradce Na'Far, aby nahradil občana G'Kara. Jmenovala ho nová vlády Narny, zcela podléhající Centaurům. Ta se domnívá, že G'Kar způsobuje narnskému lidu velké problémy tím, že svojí autoritou člena Khari podporuje ozbrojený odboj na Narně. Na'Far se má postarat o Narny na stanici a žádá kapitána Sheridana o pomoc při dopravě G'Kara na Narnu. Sheridan odmítá, nemůže a nechce se vměšovat do vnitřních narnských záležitostí.

Doktor Franklin má za sebou 20-ti hodinovou směnu a je velmi unavený. Než si stačí s Garibaldim vypít skleničku, pohotovostní služba ho žádá o záskok na další směnu. Steven si odskočí a vrátí se plný elánu a energie. Garibaldi sleduje tu proměnu s neveselými myšlenkami.

Poradce Na'Far se hlásí u Londa Mollariho, přesně podle rozkazu. Londo je k němu zbytečně zlý. Po odchodě Na'Fara, Vir vyjádří své pochybnosti a rozhořčení nad Londovým jednáním.

V prostoru Babylonu 5 se objevila sonda neznámé signatury a konfigurace. Zjevně se jedná o První kontakt. Loď se zastavuje v těsné blízkosti stanice a začíná vysílat abecední kód.

Londo navštíví Delenn a žádá ji o laskavost. Delenn se chová velmi odměřeně. (viz. Ukázky) Již sedm let nemají Centauři na Minbaři zastoupení a Londo by rád do funkce velvyslance prosadil Vira Cotta. Delenn slíbí, že udělá co bude moci, i když na tyto záležitosti nemá mnoho vlivu.

Garibaldi pozve Franklina na večeři. Jako přítel se Stephenovi snaží říct, že jestli má problémy, rád mu s nimi pomůže. Stephen mu vysvětluje, že sice bere občas stimulátory, ale nemá s tím žádné problémy a že s tím přestane, pokud to Michaelovi dělá starosti.

Počítač dekódoval signál z cizí lodě. Skutečně se jedná o sondu vyhledávající nové civilizace. V jejím programu je test na zjištění vývojové úrovně inteligence nové civilizace. Po úspěšném složení testu slibuje poskytnout nové vědomosti z oblasti farmakologie a techniky. V případě nezodpovězení otázek do 24 hodin však hrozí explozí, který by znamenal konec stanice. (viz. Ukázky) Hlavní počítač již začal se zpracováním odpovědí, ale některé je nutné získat ze Země.

Na'Far přesvědčuje G'Kara aby se vrátil na Narnu a vzdal se Centaurům. V případě, že odmítne, hrozí Centauři represemi na rodinách Narnů z Babylonu 5. G´Kar nakonec souhlasí s návratem.

Doktor Franklin drží svůj slib, který dal Garibaldimu. Je nervózní a začínají se projevovat abstinenční příznaky. Při rozhovoru s doktorkou ze Země, která nedocenila nebezpečí spojené s ultimátem sondy ztratí nervy a uklidňuje ho až další dávka. (viz. Ukázky)

Do konce 24-hodinové lhůty zbývají tři minuty. Ivanovová chce odeslat odpovědi, ale Sheridan ji zastaví. Má pochybnosti, něco se mu nezdá. Sonda jistě plní svůj úkol, vyhledává civilizace na určité vývojové úrovni. Otázkou zůstává, zda vyhledává potenciální spojence, nebo potenciální nepřátele. Kdy exploduje? Když správné odpovědi obdrží, nebo neobdrží? Kapitán se rozhoduje odpovědi neposílat a sonda odlétá. Signál s odpověďmi přesouvá na průzkumnou sondu daleko od stanice a spustí vysílání. Cizí loď zamíří k sondě a exploduje. Všichni přežili. A kapitán se musí opět setkat s Transportním sdružením.

G'Kar odchází. Na chodbě se mu do cesty staví jeden Narn za druhým a žádají ho, aby neodcházel. Svobodu pro sebe a své blízké považují Narni za důležitější než klid a bezpečí. G´Kar zůstává. (viz. Ukázky) Vir Cotto, i když se mu nechce a raději by zůstal s Londem na Babylonu 5 odchází na Minbari převzít úřad velvyslance. Jak řekl Londo... zahajuje vlastní kariéru.

Ukázky

Otázky

Hráli

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Menu
Ostatní
Nástroje