Acts of Sacrifice

Z Babylon5
Přejít na: navigace, hledání
Acts of Sacrifice
Oběti
Sezóna: 2
Epizoda: 12
První vysílání: 22.2.1995
První české vysílání: 17. 1. 2001
Produkční číslo: 212
Režie: Jim Johnston
Scénář: J. Michael Straczynski
Hodnocení: 7.97
Datum: 17. 6. 2259
Chronologie
← Předcházející Následující →
All Alone in the Night Hunter, Prey

Obsah

Krátká synopse

G'Kar žádá Sheridana, aby přesvědčil svoji vlády, aby vojensky zasáhla ve prospěch Narnů. Susan Ivanovová se snaží přesvědčit zástupce Lumatů k navázaní diplomatických vztahů.

Synopse

Centaurské síly útočí na narnské - zřejmě civilní - cíle. G'Kar předkládá záznam útoku Sněmu Babylonu 5, ale jednání není přítomen Londo Mollari, takže útok zůstává nevysvětlen. Sheridan zástupci Narnů slibuje konzultace s pozemskou vládou.

Na stanici přilétá delegace rasy Lumati, o jejichž přátelství má zájem Pozemská aliance. Sheridan pověřuje jednáním komandéra Ivanovovou.

G'Kar jedná s Delenn o možné podpoře své rasy ze strany Minbarů; bezvýsledně. Delenn namítá, že pokud Minbaři podpoří Narny, budou o spojenectví v budoucnosti žádat i Centauři. Připomíná také, že Minbaři již nechtějí znovu zažít konflikt podobný Pozemsko-minbarské válce.

V jednom z babylonských barů dojde ke konfliktu mezi Centaury a Narny. Zack se snaží spor urovnat, nicméně Narni později zabijí Centaura, který konflikt vyprovokoval. Bezpečnost otvírá vyšetřování případu. G'Kar se neshodne se Sheridanem, který jej varuje - pokud nedokáže uklidnit své lidi na stanici, vyhodí je. G'Kar se nezvýsledně snaží pacifikovat Narny na Babylonu 5, kteří o ničem takovém nechtějí slyšet. Na'Toth jej navíc upozorňuje, že se skupina místních Narnů chystá zaútočit na Centaury.

Ivanovová zahajuje jednání s Lumati. Není to však jednoduché, neboť Lumati neuznávají lidi jako rovnocennou rasu a podle toho s komandérem jednají. Navštěvují například Medlab, kde jim Franklin vysvětluje základní poslání pozemských lékařů. Mimozemšťané jsou značně překvapeni, protože jejich postoj nedovoluje zachránit osobu z "podřadné" rasy.

Londa Mollariho tíží samota; všichni se od něho odvrátili. Dokonce i jeho přítel Michael Garibaldi není příliš nadčen, když jej Londo pozve na skleničku. Michael jistou nevůli Londova okolí zdůvodňuje možným strachem.

Sheridan jedná z nadřízenými o poskytnutí pomoci Narně, ale jeho žádost není vyslyšena. Schází se proto s Delenn a domlouvají neoficiální a pouze humanitární pomoc Narnům. Úspěch nakonec slaví aspoň Susan. Lumati nadchne návštěva Podpalubí, kteroužto "vymoženost" chtějí okamžitě zavést na domovském světě. Smlouva může být podepsána... Ale situace se komplikuje poté, co vyslanec Lumati žádá jako potvrzení paktu sex s Ivanovovou.

G'Kar se utká s "opozičními" Narny na Babylonu 5 a v souboji přemůže jejich "velitele". Narni opět uznávají jeho autoritu a upouštějí od útoku na Centaury. G'Kar navíc odevzdává velení stanice vraha Centaura.

Steven Franklin sice Ivanovové nepomůže vyhnout se nepříjemné situaci s Lumati, ale přesto Susan nevědomky poradí. Jak Ivanovová situaci vyřeší? Prostě - podvede Lumati a představí jim "sex po lidsku", o němž nemají ani potuchy (a většina lidí asi také ne). "Příště po našem," odtuší lumatský vyslance při odletu ze stanice. Smlouva je nicméně uzavřena a lidstvo získalo možná důležitého spojence.

G'Kar sice neprojevuje přílišné nadšení nad pomocí, kterou organizují Sheridan a Delenn, ale posléze pochopí, že jde o maximum, které Pozemšťané a Minbaři jeho lidu mohou za stávající situace poskytnout. Londo bez váhání souhlasí s pouhou deportací narnského vraha a dražbou jeho věcí. Argumentuje tím, že oběť znal a že šlo o problémovou osobu. Nakonec se přece jen setkává s Garibaldim, který konečně nalezl chvilku na posezení se starým přítelem...

Recenze

Zábavný, i když pravděpodobně z hlediska budoucnosti ne nepodstatný byl příběh přesvědčování lumatského vyslance Susan Ivanovovou o tom, že lidská rasa je té jejich rovnocenná a že tedy má podepsat smlouvu se Zemí. Jejich názory byly děsivé a požadavek na stvrzení smlouvy vskutku nehorázný.

Suzočka je vypekla, pochopitelně, velvyslanec byl ošklivý a ohnilý. Bohužel tato scéna pro mě nebyla překvapením, protože jsem se zúčastnila přednášky Londa a Barclayho na Draconu 1999 "Star sex versus Babylon sex aneb Sek'sem sexem", kde byla promítnuta, ovšem ve slovenštině.

Hlavní dějová linie - v současnosti o válce Centaurů a Narnů - byla smutnější. Naštěstí byla situace zvládnuta a B5 se nezmítá v bojích. G'Kar byl upřímně zoufalý a jeho obraz jako krvelačného bojovníka postupně mizí. A to, že Londo nepožadoval exemplární potrestání onoho Narna, který zavraždil mladého Centaura, bylo překvapivé a velice uvážlivé. myslím, že tím sledoval víc, než jen dostat Garibaldiho na skleničku.

(Gudrun)

Politický komentář

Komandér Ivanovové se podařilo bravůrním způsobem uzavřít důležité spojenectví. Budou Lumati nějak důležití pro Zemi? Nevím, těžko říci. Ale řekl bych, že ne.

Epizoda nám opět nastínila rozvíjející se narnsko-centaurský konflikt. Je zřejmé, že Narni na tom nejsou příliš dobře a tak se G'Kar snažil získat podporu u ostatních ras. Jak Minbaři tak Země mu pomoc odmítli. (Proč nepožádal Vorlony? Kosh by se na něj zřejmě vykašlal.) Delenn ho také odmítla, z důvodu, že mají války plné zuby a nechtěji další konflikt, ten minulý s lidmi jim stačil. Zajímavou otázkou by bylo, kdyby se nějak G'Kar dozvědel, že Delenn již není členkou Šedého koncilu a obrátil se na kastu válečníků nebo přímo na koncil. Učiní to? To by mohlo válku Centaurů a Narnů poněkud zvrátit.

Nicméně Delenn i Sheridan přislíbili G'Karovi TAJNOU pomoc. Minbarské lodě přivezou do narnských kolonií potraviny a odvezou raněné. G'Kar tomuto nebyl příliš nadšen, přece jen očekával zbraně. A tak těžko vysvětlit jeho smícho i plač po rozhovoru s Delenn a Sheridanem.

Londo doma získal po událostech v Příchodu stínů značnou moc. Stala se z něho důležitá politická figura, kterou každý žáda o pomoc.

A konečně na stanici se logicky zvýšilo napětí mezi Narny a Centaury, zvýšil se počet potyček. Lze jenom očekávat, že to bude pokračovat, stejně jako Babylon 5.

Ukázky

Zajímavosti

Otázky

Hráli

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Menu
Ostatní
Nástroje