All Alone in the Night

Z Babylon5
Přejít na: navigace, hledání
All Alone in the Night
Sám v temnotě
Sezóna: 2
Epizoda: 11
První vysílání: 15. 2. 1995
První české vysílání: 10. 1. 2001
Produkční číslo: 211
Režie: Mario DiLeo
Scénář: J. Michael Straczynski
Hodnocení: 8.33
Datum: 110. 5. 2259
Chronologie
← Předcházející Následující →
GROPOS Acts of Sacrifice

Obsah

Krátká synopse

John Sheridan je unesen mimozemskou lodí. Šedý koncil rozhoduje o osudu Delenn. Generál Hague uskuteční neoficiální návštěvu stanice.

Synopse

Delenn odlétá na křižník, v jehož nitru zasedá Šedý koncil. Ten má projednat její další působení jak v rámci koncilu, tak i na Babylonu 5. Po jejím boku zůstává i přes nepříznivý vývoj kolem velvyslankyně její atašé Lennier.

V sektoru 92 se cosi nezvyklého děje. Dvě prolétající lodě hlásí nejasné světlo a turbulence. Kapitán Sheridan se rozhoduje, že situaci osobně prověří - obává se, že by dalším lenošením na stanici mohl ztratit pilotní licenci.

Po příletu do uvedeného sektoru je letka napadena a kapitán zajat neznámou lodí. Zásah dostane i stíhač, v němž je pilot Ramirez. Jeho loď je beznadějně poškozena a energie klesá pod kritickou hranici (navíc jej zabíjí smrtelná dávka záření), ale pilot přesto dokáže nasměrovat stroj zpět do blízkosti Babylonu 5. Z údajů v jeho stíhači babylonské velení pochopí, co se Sheridanovi stalo. Na stanici se mezitím objevuje generál Pozemských sil Hague.

Delenn stojí v místnosti koncilu, leč Šedí nepřicházejí. Jeho šéf nicméně Delenn informuje, že byla z koncilu vyloučena; jeho členové hlasovali a tento názor převládl.

Sheridan se probouzí v nitru neznámé lodi a je vzápětí napaden neznámým Narnem. Toho k boji nutí zařízení, stimulující jeho mozek. Lstí se mu podaří Narna zranit a ten upadá do bezvědomí.

Delenn je vyslyšena a může promluvit před Šedým koncilem. Zde ke své hrůze zjišťuje, že byla nahrazena Neroonem, který pochází z válečnické kasty - a navíc z klanu militantních Hvězdných jezdců. Jeho kasta tak získává čtyři hlasy v koncilu a tím bezprecedentní moc. I přes tento stav je Delenn umožněno vrátit se na Babylon 5 a působit zde jako minbarská velvyslankyně.

Ze skokové brány u stanice vylétá kapitánova stará loď Agamemnon, která nabízí své síly k Sheridanově záchraně.

Mezitím John sní. V niterné vizi spatřuje Ivanovovu s havranem na rameni, Garibaldiho s holubicí, sám sebe v uniformě Sboru PSI, opět Ivanovovou s černým závojem a nakonec velvyslance Koshe (Ukázky).

Informaci o Sheridanově zmizení dostává i Delenn, která se vrací na stanici. Minbaři onu tajemnou loď znají; zde o Pleniče, kteří unášejí osoby z jiných ras a zkoumají tak jejich obranné strategie. S pomocí velvyslankyně a stíhačů Babylonu 5 je nakonec Sheridan i Narn vysvobozen a Pleniči po zásluze potrestáni.

O to většího překvapení se Sheridan dočká na chodbě stanice při náhodném (?) setkání s Koshem. Ten mu totiž zopakuje tatáž slova, která John slyšel ve snu...

Sheridana čeká ještě jedna věc, a sice rozhovor s Haugem. Nejprve jej informuje o tom, že členové babylonského velení jsou loajální vůči Zemi. Přesto Hague Sheridana seznámí s "neoficiální" verzí smrti bývalého prezidenta Santiaga. Podle něj navíc vše nasvědčuje tomu, že za jeho skonem je Sbor PSI. Prosí tedy Johna, aby se nad celou věcí zamyslel a rozmyslel si, zda bude podporovat oficiální pozemské síly anebo... Anebo ne.

John - i přes možnost že jde o provokaci - neodolá a rozhodne se podporovat opozici na Zemi. Se situací seznamuje i Garibaldiho, Ivanovovou a Franklina. Všichni stojí na jeho straně - nebo to aspoň říkají.

Ukázky

Zajímavosti

Sheridanův sen

Následuje analýza Sheridanova snu. Záběr po záběru, slovo od slova:

 1. Sheridan stojí ve svém apartmá. Je zhasnuto.
 2. Ivanová je s ním také v apartmá, v uniformě, vlasy jí zakrývají levé rameno. Dveře jsou otevřené. Zvedne prst k ústům a řekne: "Ššššš." Analýza: Někdo nebo něco vstoupilo do Sheridanovy mysli a dává mu znamení, aby se díval, naslouchal a nesnažil se zapojit. To něco může samozřejmě být i část Sheridanova podvědomí.
 3. Sheridan se zmateně rozhlíží.
 4. Ivanovová, nyní s havranem na pravém rameni, říká: "Víte, kdo jsem?" Analýza: Havran je typickým znamením smrti. Ivanovová zřejmě reprezentuje zkázu, pravděpodobně je na straně sil temnot. Ve staré literatuře havran bývá často "zlodějem", častěji než předzvěst smrti.
 5. Sheridan se podívá doprava a ocitne se v koridoru Babylonu 5. Podívá se nahoru.
 6. Na lávce v temném osvětlení stojí další Sheridan a pevně se drží zábradlí. Podívá se doprava. Analýza: Není jasné, jakou uniformu má druhý Sheridan právě oblečenou, pravděpodobně však uniformu Sboru PSI. Úhel záběru je podobný s tím, když Sinclair poprvé zahlédl druhého mučitele v epizodě "A obloha plná hvězd". Druhý Sheridan pravděpodobně reprezentuje jinou část Sheridanovy osobnosti.
 7. Garibaldi, taktéž zjevně na lávce, má uniformu a na levém rameni holubici. "Muž mezi námi vás hledá." Analýza: "Muž mezi námi" možná smeřuje k Sheridanovi na lávce. Jedna část Sheridana si není jistá na které straně má být. Samozřejmě to ale může být někdo zcela jiný. Třeba někdo mezi světlem a temnotou (Sinclair?). A Garibaldiho holubice? Holubice je tradičním symbolem míru, Garibadli tedy pravděpodobně bude pracovat jako mírotvůrce ve Velké válce. Epizoda Babylon na druhou jasně naznačuje, že Garibaldi bude stát na straně světla.
 8. Ivanovová stojí v závoji a černých šatech za Sheridanem, který má na sobě rolák a sako. Analýza: Tento pohřební oděv povzbuzuje myšlenku, že Ivanovová reprezentuje smrt (a i když pár lidí nemusí souhlasit, jde skutečně o Ivanovovou).
 9. Jak se Sheridan otáčí, mužeme si všimnout kovové insignie na levé straně hrudi - odznak Sboru PSI. A skutečně, jeho oblek připomíná oblečení agentů Sboru, s koženým páskem na pravé části. Analýza: Sheridanova změna oblečení je pravděpodobně nejzlověstnější částí celé sekvence. Když to dáme do souvislosti s Besterovým komentářem v epizodě Honička temnými místy, že Sheridan by měl být nakloněn Sboru PSI, tak to podsouvá myšlenku, že bude existovat spojení mezi Sheridenem a Sborem, něco, co může zapříčinit konflikt zájmů, když bude spolupracovat s lidmi kolem generála Hagua.
 10. Ivanovová, stále v závoji, říká: "Jste ruka". Analýza: Babylon 5 je plný "rukou", od Koshovy ruky v pilotu "Setkání" po Londovu v Příchodu stínů. Ivanovová ale pravděpodobně nemá na mysli Koshovu ruku. Jestli myslí ruku z Londova snu, tak se Sheridan asi stane součástí Londových machinací. Připomeňme si Elrikův komentář v Geometrii stínů - ruka sahající z hvězd je Londova... Anebo, jestli Sheridanova uniforma Sboru PSI znamená, že je předobrazem Sboru, a pokud Ivanovová myslí, že onou rukou je Sbor PSI a ne Sheridan. Je docela možné, že Sheridan neúmyslně pomáhá Sboru PSI - možná pod vlivem mentálního programování (což by vysvětlovalo Besterův komentář).
 11. Kosh stojí za Sheridanem, Sheridan má opět normální uniformu. Začíná se otáčet ke Koshovi.
 12. V něčem, co vypadá jako obyčejná změna úhlu kamery: Sheridan nyní sedí před v pozadí osvětlenou stěnu, která vypadá jako organická (stejně jako vnitřek lodi Pleničů). Ptá se "Proč jste tady?" Analýza: Změna scény naznačuje, že "tady" odkazuje na úplně jiné místo, čas nebo kontext, než zbytek sekvence. Otázka pravděpodobně znamená "Proč se Vorloni míchají do záležitostí Mladších ras?". Zjednodušeně ale znamená "Proč jste v mém snu?"
 13. "Nikdy jsme neodešli." odpovídá Kosh. "Poprvé je vaše mysl dost klidná, aby mě slyšela." Analýza: V závislosti na významu předcházející Sheridanovy otázky se mění i význam odpovědi. Jestli obecně odkazuje na Vorlony, odpověď možná znamená "Právě jsme vám dovolili, abyste si nás všimli." Druhá část odpovědi naznačuje, že Sheridanova otázka se týká snu. A všimněte si, že Kosh používá slovo 'my' a 'já'!
 14. Sheridan je zpět v chodbě, položí otázku "Proč jsem tady?" ve významu, který nesouvisí s předcházející otázkou. Analýza: A opět není jasné, co znamená termín "tady". Na Babylonu 5? V tomto snu? Něco jiného?
 15. "Vždy jste tu byl," odpovídá Kosh. Analýza: Protože Kosh zopakoval slova dvakrát, podruhé po návratu Sheridana na Babylon 5, naznačuje jejich velký význam. Možná tím Kosh nepřímo naznačuje, že sen nebyl úplně výtvorem jeho podvědomí. Samozřejmě - Kosh mohl číst Sheridanovy myšlenky, a vytáhl tuto vzpomínku z jeho mysli. Význam této věty možná časem pochopíme.

Otázky

Hráli

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Menu
Ostatní
Nástroje