Babylon Squared

Z Babylon5
Přejít na: navigace, hledání
Babylon Squared
Babylon na druhou
Sezóna: 1
Epizoda: 20
První vysílání: 10. 8. 1994
První české vysílání: 11. 10. 2000
Produkční číslo: 118
Režie: Jim Johnston
Scénář: J. Michael Straczynski
Hodnocení: 8.95
Datum: 11. 11. 2258
Chronologie
← Předcházející Následující →
A Voice in the Wilderness, Part II The Quality of Mercy

Obsah

Krátká synopse

Babylon 4, který před několika lety záhadně zmizel, se objevuje v sektoru 14.

Synopse

Do sektoru 14 se kvůli zaregistrované zvýšené emisi tachyonů vydává stíhač alfa 7. Jeho objeví pilot podivnou energetickou anomálii, v níž stroj zahalí pronikavé, jasné světlo; muž zahyne ještě před automatickým návratem stíhače k Babylonu 5. Sinclair, Garibaldi a Ivanovová zjistí, že pilotovo tělo vykazuje příznaky prudkého, nekontrolovatelného stárnutí - jako by muž během okamžiku prožil několik desetiletí. Na přezce pásů pilot před smrtí vyryl značku – B4...

Sinclair si uvědomí, že emise tachyonů proudí z místa, kde před čtyřmi lety beze stopy zmizela stanice Babylon 4. Staniční přístroje navíc zachytí nouzovou videonahrávku majora Lewise Krantze, komandéra Babylonu 4. Ten žádá o pomoc při evakuaci - jeho žádost je velmi naléhavá, komandér poukazuje na skutečnost, že čas nemilosrdně ubíhá. Do sektoru 14 se proto vydává několik babylonských lodí. Mezitím velvyslankyně Delenn odlétá na minbarský válečný křižník, kde zasedá Šedý koncil. Delenn se dozvídá, že byla vybrána, aby se stala novým minbarským vůdcem.

Záchranný tým přistává u Babylonu 4 a Sinclair s Garibaldim po krátkém konfliktu s jakýmsi poblouzněným mužem promluví s Krantzem. Ten tvrdí, že se stanice ocitla v časové anomálii a neustále skáče časem. On sám netuší, jak dlouho už tyto skoky trvají, ani v jakém čase se právě nachází. Díky anomálii má Sinclair vizi, v níž je Babylon 5 napaden neviditelným nepřítelem a Garibaldi se prakticky obětuje na Sinclairovu záchranu.

Delenn promlouvá s jedním z členů koncilu. Ten ji varuje, že pokud odmítne usednout na místo minbarského vůdce, může přijít i o své postavení v Šedém koncilu. Delenn přesto trvá na novém jednání - ačkoli je nabídkou poctěna, chce se vrátit na Babylon 5; domnívá se totiž, že se zatím nenaplnilo pradávné minbarské proroctví - a tuší, že je má naplnit právě ona.

Mezitím Krantz odvádí Sinclaira a Garibaldiho k Zathrasovi, podivnému mimozemšťanovi neznámé rasy. Zathras říká, že přišel z jiného času, aby získal Babylon 4 pro vojenské účely - největší z babylonských stanic se má stát základnou pro jakousi velkou válku a tím i pro záchranu celé Galaxie. Protože však není schopen (anebo jen ochoten?) prozradit z kterého času přichází, není ani jasné, jakou válku má na mysli.

Stanice se znovu otřásá v základech a na chodbě, kam za Sinclairem, Krantzem a Garibaldim vyběhne i Zathras, se náhle objeví postava v modrém skafandru, která jako by nepatřila do stejného času. Sinclair se jí pokouší dotknout, ale je odmrštěn silou, plynoucí z neznámého pole, které postavu obklopuje. Podle Zathrase je to On, kdosi, kdo zastavil čas, aby mohlo dojít k evakuaci Babylonu 4. Ve chvíli nepozornosti navíc postavě podá jakýsi malý přístroj - časový stabilizátor. Díky němu se postava může vrátit do svého času, ale Zathras bez stabilizátoru zemře při dalším skoku...

Evakuace Babylonu 4 pokračuje. I Garibaldi má svou vizi, v níž opětovně absolvuje rozhovor se svou bývalou přítelkyní Lis. Krantz rozhoduje, že musí sebou odvézt i Zathrase, aby měl důkaz o tom, co se stalo s jeho stanicí. Na chodbě se ale utrhne sloup, jenž Zathrase zavalí. Jde o poslední chvíle stanice před dalším skokem - a tak místo na přímou Zathrasovu prosbu opouští i Sinclair, který chtěl podivnému mimozemšťanovi pomoci. Když odejde, nad Zathrasem se objeví znovu tajemná postava ve skafandru (stejná jako předtím?). Když si sundá přilbu... je to Sinclair, nebo jemu někdo velice podobný! A není zjevně sám - napravo od něj se objeví ženská ruka, která ho upozorní na nedostatek času (blíže viz Ukázky). Babylon 4 mizí a jeho evakuovaná obsluha se vydává vstříc novému domovu - na Babylon 5...

S rozhodnutím Delenn souhlasí pět členů Šedého koncilu (včetně samotné Delenn), zatímco proti jsou čtyři. Poprvé v minbarských dějinách tak došlo k zvrácení rozhodnutí koncilu ohledně nového vůdce Minbarů, s nímž Delenn jednala před novým zasedání koncilu, velvyslankyni před odletem svěří tajemný artefakt - triluminar, s tím, že jej bude potřebovat více než kdokoli jiný.

Ukázky

Zajímavosti

Otázky

Hráli

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Menu
Ostatní
Nástroje