By Any Means Necessary

Z Babylon5
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Základní data

Krátká synopse

Při nehodě v docích je zabit dělník. To vyburcuje jeho spolupracovníky ke stávce za zlepšení pracovních poměrů. Mezi Londem a G'Karem dojde ke konfrontaci, poté co se Londo zamíchá do narnského náboženského obřadu.

Synopse

K Babylonu 5 přilétá narnská loď Talquith, přivážející velvyslanci G'Karovi rostlinu G'Quan Eth, kterou potřebuje k náboženskému obřadu. Při přistávacím manévru dojde k chybě, na níž narský kapitán zareaguje neuposlechnutím rozkazů Ivanovové. Po zapnutí motorů lodi dojde ke kolizi a následnému požáru v docích. V jeho útrobách zahyne Alberto Delviento, bratr dokařského odboráře.

Dělníci se začínají bouřit a jejich zástupkyně, odborová předačka Neeoma Connalyová, požaduje změnu rozpočtu a s tím spojené zvýšení bezpečnosti v docích. Pozemský senát však přes naléhání komandéra Sinclaira nechce o zvýšení výdajů na provoz stanice ani slyšet. Na to dělníci reagují "nemocí", kdy celý den odmítají pracovat. Pozemská centrála zvažuje, že Sinclair bude muset uplatnit takzvaný donucovací zákon, protože jde o nepovolenou demonstraci.

Mezitím G'Kar zjišťuje, že drahocenný náklad lodi doznal újmy. Jeho pobočnice Na'Toth zjistí, že na stanici existuje osoba, v jejímž vlastnictví jedna taková rostlina je - centaurský velvyslanec Londo Mollari. Tomu se Narna naoko sželí a souhlasí s odprodejem rostliny za "symbolickou cenu" padesáti tisíc obchodních kreditů. I když G'Kar prská, nakonec peníze sežene - jen pro to, aby se mu Londo vysmál s tím, že vše přehodnotil a rostlina již není na prodej.

Výsledky vyšetřování vedou k zjištění, že za závadu v docích může vyhoření několika nestandardních mikročipů, které byly namontovány jen kvůli ušetření nákladů. Ani to však Zemi nevede ke změně názoru. Na stanici přilétá vyjednavač Orin Zento, kterého při neúspěšných jednáních s odbory podpoří i Senát. Sinclairovi nezbývá než uplatnit zmíněný zákon a všemi nezbytnými prostředky přinutit dělníky k jejich návratu do zaměstnání. Na dokaře zaútočí Garibaldiho muži, nicméně uprostřed šarvátky přichází Sinclair s osobním prohlášením. Senát mu totiž dal moc, aby stávku ukončil "všemi nezbytnými prostředky" - vyčleňuje proto z vojenského rozpočtu stanice vysokou částku pro potřeby dělníků a zároveň amnestuje všechny stávkující. Zento sice ví, že komandér překroutil dikci zákona, ale není mu to nic platné. Naštvaně odlétá, nicméně se zdá, že v něm komandér zanechal pocit křivdy a další nepřátelství je tudíž na světě...

Velvyslanec G'Kar s pomocí Na'Toth zosnuje odcizení vzácné sochy z centaurského chrámu. Když se to Londo doslechne, je mu jasné oč narnskému velvyslanci ve skutečnosti jde. Nakonec problém vyřeší komandér, když G'Kara přinutí vrátit sochu a Londa výhrůžkami o zabavení "nebezpečné biologické entity" donutí květinu vydat. Přestože na obřad je již pozdě, komandér kličkou přijde na princip, kterak zpoždění obejít - a sice tím, že sluneční paprsky z narnského domovského světa ještě na Babylon 5 vzhledem ke vzdálenosti nestačily doletět. A tak se G'Kar může věnovat obřadu, který jej v minulých dnech stál hodně odříkání a ponížení...

Ukázky

Zajímavosti

Hráli

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Menu
Ostatní
Nástroje