Confessions and Lamentations

Z Babylon5
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Základní data

Krátká synopse

Stanice se dostane do nebezpečí poté, co záhadná smrtelná choroba propukne mezi celou markabskou populaci. Doktor Steven Franklin se snaží najít lék...

Recenze

U Babylonu 5 se zjevila markabská loď, na které byli samí mrtví. A k tomu několik záhadných úmrtí této rasy na stanici. Ukazuje se, že je to obdoba pozemského moru...

To byla nejvýznamější dějová linie tohoto dílu. Není to jen markabská vlastnost, takto nerealisticky a velmi proti vlastním zájmům přemýšlet o nějaké nemoci. I u nás je představa nemoci jako trestu za špatný život stále rozšířená, netýká se jen středověkého moru, ale v současnosti třeba AIDS. Vždyť kolik lidí si stále, přes všechna fakta, která znají, stejně jako Markabové říkají, že oni vedou čestný život a že jich se tato hrozba netýká. Bylo brutální nechat vyhynout celou rasu. A paralela s AIDS a morem mě celkem zamrazila.

Významou roli v tomto díle hrála Delenn. Vůbec se mi nelíbila scéna večeře Dellen a Sheridana a Lenniera, kde byl Sheridan IMHO vylíčen jako burák bez pochopení pro cizí kulturu, což podle dalších okolností on není. Také zde zazněl jazyk náboženské kasty Minbarů, takže po řeči Centaurů v minulém či předminulém díle to byla druhá mimozemská řeč, kterou jsme mohli v krátké době slyšet.

Další, co zde je zdůraznìno, je minbarský cíl sloužit. A obětovat se, a to Dellen dokáže a neukázala to poprvé. Ovšem teď to byla otázka života, přesto tam oba šli a svůj úkol splnili. Myslím, že to svědčí o opravdu velké disciplěnì a víře.

Nedalo se nevšimnout si rozvíjejícího se vztahu mezi Dellen a Sheridanem. Večeře v úvodu připomměla jednu dřívější, na kterou zas Sheridan pozval Dellen. A scéna, kde žádala o vstup k Markabům byla velmi emocionální a intimní.

Ještě na závěr bych zmínila doktora Franklina. Je to moje velmi oblíbená postava a mrzí mě, jak se na něj všechno valí. Již podruhé byl zmíněno vypětí, jakému čelí pomocí stimulantů, bylo řečeno, jak málo spí a nezdravě žije. Chudák doktor, ostatím se snaží pomoci a zapomíná na sebe.... (Gudrun)

Politický komentář

Tato epizoda stejně jako předešlá neobsahuje příliš mnoho politických událostí, které by se daly komentovat. Nicméně jednu tu je a velmi závažná: Markabská civilizace již neexistuje. Zaniknula. Byla vyhlazena velmi rychle se šíří nákazou. Z trochou cynizmu lze říci, že nic se neděje, jenom Liga Nezávislých Světů přišla o jednoho člena :). Ale byla tato nemoc přirozená, nebo ji někdo způsobil nebo vyrobil? Opravdu ji mohli vyrobit Vorloni, jak pravila předposlední věta v epizodě? Pokud ano, co tím sledovali?

Na závěr už jenom jedna poznámka. Sheridan zakázal poručíkovi Kefferovi jeho průzkumy v hyperprostoru, neboli jinými slovy, Sheridan se snaží, aby Keffer neobjevil. Poslechne ho Keffer? Podaří se to Sheridanovi utajit dostatečně dlouho, než bude spolu s Koshem a Delenn připraveni. (MOmega)

Hráli

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Menu
Ostatní
Nástroje