Dust to Dust

Z Babylon5
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Základní data

Krátká synopse

Navyková droga aktivující telepatický gen přiláká Bestera na stanici. G'Kar dosáhne bodu, z kterého již není návratu.

Synopse

Susan Ivanovová s Garibaldim přijímají hlášení pana Bestera, že míří na Babylon 5. Dorazí za 7 hodin. Pro velení stanice to představuje značný problém. Bester, jako člen elitního oddílu telepatů sboru PSI má sice zakázané nepovolené skenování, na to ovšem kapitán ani ostatní nemohou spoléhat. Kdyby někoho z nich proskenoval, vyšlo by najevo jejich napojení na Delenn a Rangers, na Lytu, na generála Haugua i to, jak získali záznam o Clarkově spoluúčasti na vraždě prezidenta Santiaga. Mají jen dvě možnosti: buď se nechat udat, zatknout a odsoudit za zradu, nebo Bestera zabít. Pro Sheridana jsou nepřijatelné obě dvě varianty. Delenn navrhuje třetí.

Z Minbari přijíždí Vir na návštěvu a jeho uvítání s Londem je bouřlivé.

Bester přichází. Žádá kontrolní věž o povolení k přistání. Ivanovová pod záminkou kontroly modulů a zařízení pošle posádku můstku pryč a chce jeho transportní člun sestřelit. Kapitán na poslední chvíli ruší její povel k palbě. Bester nestojí za to, aby si zničila kariéru. S pomocí Delenn ho zvládnou.

Po přistání je Bester odveden do pracovny kapitána, kde se setká s celým velením stanice a se skupinou minbarských telepatů, připravených blokovat jeho případné pokusy o skenování důstojníků Babylonu 5. Žádá Sheridana o vysvětlení. (Ukázky) Kapitán přistoupí na další spolupráci pouze v případě, že si Bester nechá dát injekci na potlačení svých telepatických schopností, nebo je všude budou doprovázet minbarští telepaté. První možnost je přijatelnější.

Delenn s Lennierem působí jako prostředníci při jednání mezi Centauri a Drazii o míru neutrálním území. Bohužel jednání neprobíhají příliš vstřícně a obě strany brzy odchází bez dohody. (Ukázky)

Na Babylon 5 přišel podle Besterových zdrojů jeden z největších výrobců a dealerů drogy zvané Prach. Drogy, která umožòuje silný telepatický zážitek každému člověku. Vniknout do cizí mysli a v několika minutách prožít celý život oběti. Je silně návyková a případná závislost je u telepata nevyléčitelná. Doktor Franklin Besterova slova potvrzuje. Na ošetřovně měli v posledních dnech tři případy obětí Prachu.

Zdá se, že kupcem za kterým dealer Prachu přijel, je G'Kar. Ve své snaze najít účinnou zbraò narnskému odboji, kterou je možné utajit a propašovat, chce vyzkoušet i Prach. (Ukázky) Protože droga je určená pro lidi a na Narnech ji ještě netestovali, vyzkouší ji G'Kar sám na sobě. Pod vlivem drogy se vydává do bytu Londa Mollariho.

Při výslechu místního šéfa černého trhu pan Garibaldi s Besterovou pomocí zjistí jméno hledaného dealera, jeho ubytování i čas a místo předání celé zásilky Prachu. Při samotném předání se jim bez problémů podaří zajistit Lindstroma, pašeráky i drogu.

Londo právě kontroluje a kritizuje Virovo hlášení na královský dvůr jako minbarského velvyslance, když dorazí G'Kar. Droga v něm probouzí nejen telepatické schopnosti, ale i agresivitu, která u Narnů není nijak hluboko. Zneškodní Vira a vrhne se na Mollariho. Potom, co ho zmlátí, pronikne G'Kar do jeho mysli a prožívá jeho život. Jeho jmenování do funkce velvyslancem na Babylonu 5 i jeho jednání s Mordenem. Když G'Kar zjistí, že to byl Londo, kdo stál za porážkou jeho rasy ve válce, nebere ohledy. Brutálně si bere všechno co chce vědět. V tom ho někdo zarazí a neznámý hlas, snad nejvyššího(?). G'Kar vidí svého mrtvého otce, který mluví o nenávisti a pomstě, o přežití rasy, o přežití všech, o pomoci druhým a obětování se. Najednou už to není otec, je to bytost ze světla, Vorlon, která mu nabízí možnost změnit se, stát se větším, vznešenějším a vnitřně bohatším než byl dosud.(Ukázky) G'Kar procitá z transu a dá se do pláče. Za ním stojí Kosh...

Londo a Vir jsou na ošetřovně, G'Kar stojí před soudem. Se smířeným úsměvem přiznává svou vinu a přijímá trest. 60 dní ve vězení. Garibaldi mu chce vrátit knihu G'Quana, aby měl co číst, G'Kar ji odmítá, má o čem přemýšlet.

Bester odjíždí. Garibaldi ho doprovází do přístavu. Když vidí, že se blíží další telepatka rychle odchází. Z rozhovoru Bestera a telepatky vyplývá, že za vývojem Prachu stojí sbor PSI a jeho snaha rozšířit řady telepatů, snaha aktivovat v obyčejných lidech telepatický gen. Zatím však bez pozitivních výsledků.

Ukázky

Otázky

Hráli

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Menu
Ostatní
Nástroje