Eyes

Z Babylon5
Přejít na: navigace, hledání
Eyes
Oči
Sezóna: 1
Epizoda: 16
První vysílání: 13. 6. 1994
První české vysílání: 13. 9. 2000
Produkční číslo: 122
Režie: Jim Johnston
Scénář: Larry DiTillio
Hodnocení: 8.16
Datum: 22. 9. 2258
Chronologie
← Předcházející Následující →
Grail Legacies

Obsah

Krátká synopse

Velení stanice Babylon 5 je vyslýcháno oddělením vnitřních záležitostí Pozemských sil. Ivanovová odmítá být telepaticky skenována.

Synopse

Garibaldi má nového koníčka - možná svou nejoblíbenější činnost v celém vesmíru? - chce zprovoznit starou "vykopávku". Tím myslí motorku typu Kawasaki Ninja ZX 11 z roku 1991. Okolo však čenichá atašé Lennier, kterému je, jak se zdá, pozemská historie blízká.

Zbytek velení Babylonu 5 má jiné starosti; na stanici se objevují dva členové Oddělení vnitřních záležitostí Pozemských sil - plukovník Ari Ben Zayn a člen Sboru PSI Harriman Grey. Zayn je pověřen zkoumáním loajality velení B5 vůči Zemi; k tomuto účelu si přizval právě telepata, který má velení skenovat. Proti skenování však vehementně protestuje zejména Ivanovová, která svůj postoj zdůvodňuje tím, že si nechce "pošpinit" vzpomínky na někdejší telepatický kontakt s matkou. Při rozhovoru s Greyem plukovník navíc přiznává, že celý případ zajímá agenta Sboru PSI Alfreda Bestera.

Zayn je vůči velení (a obzvlášť pak na Sinclaira) stále agresivnější. Ohledně některých komandérových připomínek, například těch, které se týkají částečného zákazu skenování Sboru PSI, argumentuje novými nařízeními Pozemské centrály. Sinclairovi pomáhá pomoci i pozemský Senát, neboť na Zemi vládne vypjatá politická atmosféra kvůli blížícímu se hlasování o osudu zákona o obchodu a imigraci. Uchyluje se tedy jako obvykle ke skulinkách v nařízeních centrály a hledá v nich východisko ze vzniklé situace.

Ta je nicméně ještě kritičtější, když Zayn po hádce se Sinclairem přebírá velení Babylonu 5 a pokračuje ve vyšetřování údajných komandérových prohřešků z minulosti (Ragesh 3, Kráčející smrt, Všemi nezbytnými prostředky).
Ivanovová má v noci nezvyklý sen - zdá se jí o mrtvé matce a Sboru PSI. Ráno podává návrh na rezignaci, protože stále odmítá podvolit se skenování. Sinclair ji však ujistí, že se žádné skenování konat nebude. Ivanovová přesto není úplně klidná a při běžné potyčce v kasinu zlikviduje téměř polovinu vybavení. Uklidní ji až příchod Garibaldiho.

Garibaldi pátráním v záznamech zjistí, že Zayn byl jedním ze žhavých kandidátů na velitele Babylonu 5. Vše se rázem dostává do úplně jiného světla. Těsně před dalším výslechem Sinclair informuje Greye, že Zayn je přítel agenta Bestera. Navíc o chvíli později rozpálí plukovníka do nepříčetnosti (zejména tím, že ukáže na jeho kandidaturu ohledně velení B5) a telepat zjistí, že z Greye promlouvá absolutní nenávist vůči komandérovi. Konflikt kulminuje a fanatismem oslepený Zayn neváhá ohrožovat Sinclaira, Greye a Garibaldiho se zbraní v ruce. Za pomocí telepata, který v tu chvíli pozná Zaynovy pravé důvody nenávisti a vyšle do jeho mozku "bolestivý" úder, je plukovník přemožen.

Krize je sice zažehnána, nicméně nad celou záležitostí se vznáší až příliš známý stín Sboru PSI...

A tak jediný kdo může být alespoň částečně spokojen, je Garibaldi, jehož silný stroj dovedl Lennier jen s pomocí japonsky psané uživatelské příručky v rekordně rychlém čase zprovoznit. A koridory Babylonu 5 jako by přímo vyzývaly k rychlé jízdě.

Ukázky

Zajímavosti

Otázky

Hráli

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Menu
Ostatní
Nástroje