Midnight on the Firing Line

Z Babylon5
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Základní data

Krátká synopse

Narni napadli centaurskou základnu na Rageshi 3, což vyhrotí vztahy mezi Londem a G'Karem. Mezitím piráti napadají obchodní lodě.

Synopse

Zemědělská kolonie na Rageshi 3, patřící v současnosti Centaurské republice, je napadena flotilou neznámých lodí. Centaurský velvyslanec na Babylonu 5 Londo Mollari zjistí, že za útokem stojí Narnský režim. Rozhodne se ignorovat příkazy svých nadřízených a požaduje odvetná opatření. Poté, co narnský velvyslanec G'Kar promítne na nouzovém zasedání Sněmu Babylonu 5 (vynucené) přiznání Londova synovce Carna, mínění ostatních světů se přikloní na jeho stranu. Londův pokus zabít G'Kara je náhodou odhalen komerční telepatkou Talií Wintersovou, která na něj upozorní velitele bezpečnosti Michaela Garibaldiho. Později je ale při akci proti pirátům zajat narnský poradce s datakrystaly, dokazující vinu Narnů při útoku na centaurskou kolonii.

Prezidentské volby na Zemi vyhrává se ziskem 70 % hlasů Luis Santiago nad Marií Craneovou. Susan Ivanovová sděluje Wintersové, že nemá ráda Sbor PSI, protože de facto její matku přivezl k sebevraždě.

Ukázky

Zajímavosti

Otázky

Hráli

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Menu
Ostatní
Nástroje