Revelations

Z Babylon5
Přejít na: navigace, hledání
Revelations
Odhalení
Sezóna: 2
Epizoda: 2
První vysílání: 9. 11. 1994
První české vysílání: 8. 11. 2000
Produkční číslo: 202
Režie: Jim Johnston
Scénář: J. Michael Straczynski
Hodnocení: 8.4
Datum: 19. 1. 2259
Chronologie
← Předcházející Následující →
Points of Departure The Geometry of Shadows

Obsah

Krátká synopse

G'Kar přináší zneklidňující zprávy o mocném nepříteli. Přílet Sheridanovy sestry otevře staré rány velitele stanice. Doktor Franklin přichází z neobvyklým řešením záchrany Garibaldiho.

Synopse

Londo Mollari marně nabádá Sněm, aby hlasoval o pokárání Narnů a Minbarů za nepřítomnost jejich zástupců. Nikdo se k jeho návrhu nepřidá; vypadá to, že nemá přílišnou důvěru mezi dalšími členy Sněmu.

Mezitím G'Kar a narnské lodě svádí boj s neznámým protivníkem na orbitě planety Z'Ha'Dum. Vražedný útok černých lodí však přežije právě jen narnský velvyslanec...

Franklin získává od kapitána souhlas s použitím zařízení na přenos životní energie, které chce vyzkoušet na Garibaldim. Ten stále leží v Medlabu a jeho stav je velmi špatný. Sheridan v celnici vítá svou sestru Elizabeth, která přiletěla ze Země, aby mu pomohla překonat ztrátu manželky Anny.

Zajímavé setkání absolvuje i Londo. V Zahradách Babylonu má schůzku s Mordenem, jehož dílem pokárá za přílišný zájem jiných lidí, který vzbudil útok na narnskou základnu v sektoru 37. Morden navíc - možná jen v rámci propagandy - nevylučuje, že jeho tajemní přátelé oplývají schopnostmi zničit i samotný domovský svět Narnů. Za služby svých přátel si žádá pouze ubezpečení, že ho Londo seznámí s informacemi o dění na Okraji, které eventuálně získá.

Elizabeth a její "velký bratr" večeří v restauraci. Kapitánova sestra Johna nebádá, aby si promluvili o smrti Anny, nicméně Sheridan tento rozhovor odkládá na pozdější dobu. Spěchá totiž za Franklinem, s nímž uzavře dohodu, že se budou střídat při aplikaci zařízení na přenos životní energie. Obává se totiž, že by lékař mohl upadnout do bezvědomí a posléze zemřít. Na atašé Na'Toth čeká v bytě překvapení v podobě vrátivšího se G'Kara. Ten své podřízené říká, že s pomocí posvátných knih G'Quan nalezl nového a velice mocného nepřítele. Domnívá se rovněž, že se na Okraji cosi probouzí a sbírá síly, o čemž hodlá informovat Sněm. Jako prvního s tímto postojem na chodbě seznamuje - Londa Mollariho.

Garibaldi se díky nové "energii" probírá z komatu. Kromě kapitána a Ivanovové k němu spěchá i střelec - jeho zástupce Jack. Nemusí mít ale strach, protože velitel Bezpečnosti si nic z pokusu o vraždu nepamatuje, protože jej vrah střelil do zad.

Velvyslankyně Delenn opouští kuklu; její tělo je jakoby pokryto tmavošedými šupinami, což překvapí i Franklina, kterého do apartmá přivolal Lennier.

Sheridan a jeho sestra pokračují v započatém rozhovoru o Anně. Je jasné, že se kapitán ještě nevzpamatoval z dva roky staré katastrofy, při níž Anna zahynula.

G'Kar neuspěje ve Sněmu s prohlášením o možné hrozbě, číhající na Okraji. Nemalou zásluhu na tom má i Khari, která má "jisté výhrady" k celé věci. Přesto Narnský režim vysílá k Z'ha'dum válečnou loď, která má pouze zjistit známky života a ihned se vrátit do hyperprostoru. G'Kar však nepočítá (a ani nemůže) s tím, že Mollari ihned o lodi informuje Mordena.

Garibaldi požádá Talii Wintersovou, aby jej skenovala. Chce totiž zjistit, zda nenajde v jeho mysli jakoukoliv drobnost, která by ho přivedla na vrahovu stopu. Talia mu skutečně pomůže - a Garibaldi zjistí, že jej postřelil jeho zástupce. Ten je vzápětí málem zlynčován bezpečáky, ale zasáhne Sheridan a nechá muže zavřít do cely. Zde jej Garibaldi navštíví, ale muž nemá příliš zájem vysvětlovat celou záležitost. Sheridanovi volá prezident Clark, který mu děkuje za Jackovo zatčení a vzápětí mu nařizuje, aby byl vězeň i se všemi důkazy převezen na Zemi.

Narnská loď nemá příliš štěstí - je ihned po příletu k Z'ha'dum smetena lodí Mordenových přátel. Khari podle Na'Toth nechce vyslat další loď a G'Kar si při proslovu ve Sněmu možná začíná uvědomovat pravý stav věcí. Sněm přichází pozdravit i Delenn, která dokončila proměnu - nyní je, jak se zdá, jen poloviční Minbarka, její druhá část je lidská.

Elizabeth před odletem předává Sheridanovi poslední nahrávku, kterou jí Anna poslala před odletem průzkumné lodě.

Garibaldi spřádá spekulaci, podle níž je do zničení Prezidentské lodi s Luisem Santiagem zapleten Sbor PSI. Dává to do souvislosti s posledními volbami, v nichž Sbor podporoval nynějšího prezidenta Clarka a gestem, kterým se s ním rozloučil Jack. Ivanovová navíc zjišťuje, že Garibaldiho pobočník byl během převozu na Zemi předán neznámé pozemské lodi.

Zdá se, že atmosféra v Pozemské alianci i ostatních světech začíná pomalu, polehoučku houstnout...

Ukázky

Zajímavosti

Otázky

Hráli

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Menu
Ostatní
Nástroje