The Coming of Shadows

Z Babylon5
Přejít na: navigace, hledání
The Coming of Shadows
Příchod stínů
Sezóna: 2
Epizoda: 9
První vysílání: 1. 2. 1995
První české vysílání: 27.12.2000
Produkční číslo: 209
Režie: Janet Greek
Scénář: J. Michael Straczynski
Hodnocení: 9.59
Datum: 15. 4. 2259
Chronologie
← Předcházející Následující →
A Race Through Dark Places GROPOS

Obsah

Krátká synopse

Centaurský císař navštíví Babylon 5. Londo Mollari a lord Refa se snaží rozšířit svoji moc. Záhadný muž hledá Garibaldiho, aby mu předal zprávu.

Synopse

Centaurský císař se chystá navštívit Babylon 5. Proti jeho přítomnosti protestuje - s odkazem na údajná pochybení císařových předků - velvyslanec G'Kar; kapitán John Sheridan se jej snaží přesvědčit, že císařská návštěva je naopak vhodnou příležitostí na zahájení rozhovorů Centaurské republiky s Narny. Bezvýsledně.

Za Londem Mollarim přichází lord Refa, který jej seznamuje s aktuálním stavem na Centauri Prima. Londo sice váhá s přednesením projevu, který mu přichystali Refovi lidé, nicméně nakonec souhlasí; vypadá to, že Refa kuje pikle a sází na císařovo chabé zdraví. Přesto jej i Vira rozhovor s Refou znepokojuje.

Zatímco císař přilétá, G'Kar je seznámen s rozhodnutím Narnského režimu - První kruh Khari souhlasí s jeho plánem na vražedný útok proti císaři. Atentát se má uskutečnit těsně před císařovým projevem na recepci. Před G'Karem, jak se domnívá, stojí pouhé tři varianty budoucnosti: buďto on i císař zahynou, nebo Centaura zabije a skončí ve vězení, nebo jeho poslání selže a císař zůstane naživu.

Mezitím centaurský císař hovoří s Sheridanem a naznačuje mu, že má v plánu "změnit dějiny". Je totiž na sklonku života přesvědčen, že mnohé mohl vykonat jinak a že ztratil příliš času malichernostmi. G'Kar nahrává svou politickou závěť, v niž veškerou vinu svaluje na sebe.

Nastává čas recepce. Vorlonský velvyslanec Kosh sice oproti císařovu přání nedorazí, nicméně se objevuje aspoň G'Kar. Nikdo netuší, jaké jsou jeho plány - snad jen velvyslankyně Delenn má nejasné tušení. Přichází rozhodující chvíle - císař spěchá na recepci... ale uprostřed chůze padá k zemi, postižen náhlou nevolností. Je okamžitě převezen do Medlabu. Císař tuší, že se blíží jeho poslední hodinka. Předává proto zprávu, kterou se neodvažuje doručit přes své lidi - obává se (ne bezdůvodně), že by nikdy nenašla adresáty... Jako prostředníka si proto vybírá doktora Franklina.

Nakolik jsou císařovy obavy oprávněné, je vidět hned v následujícím rozhovoru Londa a Refy. Lord má totiž zprávy, že se jejich političtí protivníci připravují na obsazení trůnu po císařově skonu. Mollariho si v tu chvíli připomíná nedávný rozhovor s Mordenem a rozhoduje se (s pomocí Mordenových přátel, o nichž ovšem Refa - zřejmě - netuší) napadnout narnskou špionážní základnu v kvadrantu 14. Refa spokojeně odchází, ale ozývá se Vir Cotto, který je Londovým plánem naprosto zděšen. Nicméně Londo je zatvrzelý, obdobně jako G'Kar - a neustoupí. Vir odchází shánět Mordena. Mollarimu je jasné, že Centauři tímto útokem vstoupí do války s Narnským režimem...

G'Kar zuří. Nastala eventualita, s níž jeho plány naprosto nepočítaly. Čtvrtá verze budoucnosti... Narnovi ale zasvítí naděje, když k němu přichází Franklin; domnívá se, že císařovi je již lépe a on tak bude moci svůj ďábelský plán dokončit. Steven má ale pro velvyslance jiné sdělení: centaurský císař přiletěl na Babylon 5, aby se mohl setkat s Narny na neutrálním území a omluvil se za zvěrstva, která na nich Centauři v minulosti vykonali: "Nenávist nikdy neskončí, dokud se nenajde někdo, kdo by řekl `Je mi líto` a zkusí najít způsob, jak dát věci zase do pořádku. Kdo by se omluvil. Řekl, že toto je první rozhodnutí, které v životě učinil a teď se zdá, že přišel o možnost ho naplnit." G'Kar je císařovým přístupem ohromen; netuší však, že v tu chvíli již lodě Stínů napadly narnskou základnu a srovnaly ji se zemí.

Londo Mollari sní. Spatří mj. narnskou invazi z epizody Půlnoční útok, ruku, která se k němu natahuje z hvězd, vidí rovněž sebe sama, hledícího na prolétající lodě Stínů, Londa v císařském rouchu a také starší verzi G'Kara (s jedním okem zakrytým páskou), který jej škrtí v (sic!) císařském sále na Centauri Prima...

Mezitím lodě Stínů zcela zničí základu ve Kvadrantu 14. Lord Refa pošle do Kvadrantu malou skupinu lodí jemu loajálních.

Mollari se opět setkává s Refou. Ten jej informuje, že "doma" ještě zbývá jedna překážka - a sice centaurský premiér, který je posléze zavražděn. Po setkání s lordem odchází Londo do veřejných prostor na Babylonu 5, kde jej potkává (zatím ještě nic netušící) G'Kar. Narn má díky vzkazu od centaurského císaře výbornou náladu a zve Londa na skleničku. Netuší, co Mollari za jeho zády způsobil...

Mezitím několik narnských stíhaček přilétá z mise zpět ke své základně. Nachází ji však úplně zničenou. Jedinou co najdou jsou centaurské lodě.

Michael Garibaldi vyslýchá muže, který jej několik hodin sledoval po celé stanici. Ale vypadá to, že se muže obával zbytečně - jde o posla někdejšího komandéra stanice a v současnosti prvního stálého vyslance Země na Minbaru Jeffryho Sinclaira. Michael si přehrává jeho vzkaz: Sinclair jej informuje, že kromě vyslance Země zastává na Minbaru ještě jednu úlohu, o níž neví prezident Clark. Podotýká rovněž, že přichází velká temnota, kterou někteří Minbaři dlouho očekávají. Muž, který zprávu doručil, je ranger; jeden z mnoha, kteří se připravují na nadcházející boj s temnotou. Doporučuje též Garibaldimu, aby se držel v blízkosti vorlonského velvyslance Koshe a aby se varoval "stínů" (blíže viz sekce Ukázky).

G'Kar je seznámen s útokem na narnskou (Narni si myslí, že útok provedli Centauři) základnu a prozří Londovu přetvářku v baru; okamžitě vyráží pomstít se. Je však zadržen ochrankou v čele s Sheridanem, který jej varuje před násilnostmi.

Centaurskému císaři se splní jeho přání - přichází k němu Kosh a císař tak konečně spatří Vorlona - byť jen ve skafandru. Na otázku jak vše skončí, dává Kosh jednoznačnou odpověď...

Garibaldi seznamuje Sheridana a Ivanovovou se vzkazem - neprozradí však, že pochází od Sinclaira. Říká, že jeho "zdroj" potvrzuje přítomnost mocné skryté rasy, která se "motá" kolem. Zároveň tvrdí, že mezi touto rasou a centaurskou vládou existuje jakási blíže nedefinovaná vazba. Sheridan tyto informace vítá a věří, že by s jejich pomocí mohli trošku blufovat.

Císař umírá. Těsně před smrtí jej Refa seznamuje s úspěchy na bitevním poli v kvadrantu 14. Císař však nemá pro mocenské hrátky Centaurů přilišné pochopení a Refu i s Londem prokleje. Jde o jeho poslední čin před skonem... Londo však ze situace vymanévruje se sobě vlastní grácií - nemísto prokletí interpretuje císařův smrteltný šepot jako potvrzení jeho a Refových kroků.

Kvůli útoku v kvadrantu 14 zasedá babylonský Sněm. Protože Centauři odmítají návrat přeživších civilistů z narnské základny do domovského světa, Sheridan Londovi sdělí, že má svolení od své vlády k vyslání pozemských pozorovatelů. Mollari nakonec podléhá s tím, že vybídne vládu k odchodu osadníků na Narnu. G'Kar nicméně Sněm seznamuje s rozhodnutím Khari - Narnský režim je od této chvíle ve válečném stavu s Centaurskou republikou.

Na centaurský trůn usedá synovec bávalého císaře, který smýšlí obdobně jako lidé kolem lorda Refy. Londo poté odmítá Virovu teorii, podle níž se chce stát císařem (možná jako důsledek své vize?); dává přednost "tahání za nitky", neboť zisk je stejný a riziko o mnoho menší.

Sinclairův ranger odlétá. Garibaldi slibuje, že jeho tajemství neprozradí, ale současně žádá, aby mu rangeři dodávali všechny informace které získají. O jeho pobytu na Babylonu 5 vědí jen dvě osoby - Garibaldi a velvyslankyně Delenn, která obdobně jako Michael dostává od Sinclaira vzkaz...

Ukázky

Zajímavosti

Otázky

Hráli

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Menu
Ostatní
Nástroje