The Fall of Night

Z Babylon5
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Základní data

Krátká synopse

Narnský křižník, který zůstal bojeschopný po kapitulaci, žádá o pomoc Babylon 5. Pozemská aliance definitivně zaujímá pozici v konfliktu mezi Narny a Centaury. Sheridan je v ohrožení života, Kosh odhazuje skafandr.

Synopse

Sheridan nelení a nacvičuje s posádkou letky Delta bojové manévry - včetně taktiky centaurských pilotů.

Drazijský a pakmařanský velvyslanec Sheridana seznamují s útoky Centaurů na jejich území. Podle jejich úvahy nakonec centaurské síly do války zatáhnou i Pozemskou alianci. Londo Mollari se snaží celou záležitost bagatelizovat tím, že vytvoření "nárazníkové zóny" sníží napětí a zmenší riziko konfliktu. Posléze ale přitvrdí a varuje Sheridana před přílišným zasahováním do této záležitosti, přičemž se nezdráhá ani výhrůžek.

Warren Keffer se opět dozvídá o jakémsi "duchovi", kterého viděli piloti při letu hyperprostorem. Setkává se proto s pilotem, který údajně "ducha" viděl. Tomu se sice do rozhovoru na toto téma příliš nechce, ale nakonec Kefferovi vyjeví co spatřil. Zbystří a pochopí, že se jeho nyní již kapitánem zakázaný průzkum dostává do nové etapy... Na Babylon 5 přilétá Frederick Lantze z ministerstva míru, doprovázený svým zástupcem Wellesem, který má na starosti program Noční hlídka. Lantzovým úkolem je zahájit rozhovory s Centaury a členy Ligy nezávislých světů, jejichž území bylo napadeno.

Na odvrácené straně planety Epsilon 3, skrytý pohledu z Babylonu 5, kotví poškozený narnský křižník, který přežil útok Centaurů na narnský domovský svět. Sheridan jim slibuje podporu do doby, než opraví zařízení a doplní energii.

Welles navštěvuje Ivanovovou a snaží se ji přesvědčit – včetně slibů o rychlém postupu – ke vstupu do Noční hlídky. Susan nicméně tvrdě odmítá.

Welles se vzápětí setkává s členy Noční hlídky. Kritizuje přitom přístup Zacka Allana, který, zdá se, si ze směrnic Noční hlídky nic nedělá.

Lantze odmítá rozhovor s G'Karem; velitel narnského křižníku vypíná skokové motory, neboť mu Sheridan slibuje případnou ochranu.

Sheridan Lantzeho ujišťuje, že nacvičováním centaurské taktiky boje nechtěl provokovat. Ten jej na oplátku informuje, že je oprávněn uzavřít s Centaury dohodu o neútočení. Jedna z babylonských techniček (členka Noční hlídky) informuje Wellese o narnském křižníku za Epsilonem 3. O křižníku se okamžitě dozvídá i Londo. Jeho rozhovor se Sheridanem ale kapitán utne hned v počátku.

Ze skokového bodu vylétá centaurský křižník, žádající o vydání narnské lodě. Startuje letka Zeta, která má ochránit narnskou loď před útokem Centaurů. Lantze se sice snaží situaci politicky vyřešit, ale Sheridan jej vykáže ze C&C. Sheridan kontaktuje Mollariho s tím, aby vydal rozkaz k stáhnutí centaurského křižníku. Bezúspěšně - křižník zaměřuje Narny, letku Zeta i samotný Babylon 5. Padne první výstřel – centaurský – a obloha se plní ohněm... a smrtí. Centauský křižník nakonec vybuchuje, zatímco narnská loď uniká do hyperprostoru.

Následuje hádka Sheridana s Wellesem a Lantzem. John sice odmítá omluvit se Centaurům za zničení jejich válečné lodě, ale nakonec, pod tíhou okolností a nátlaku ze strany Wellese, souhlasí.

Poručík Keffer, jehož starfury doprovází narnskou loď, zachytí emisi neutrin, která odpovídá lodím Stínů. Vydává se proto - přes zákaz velení stanice - na samostatný průzkum. A štěstí, nebo smůla, mu přeje. Objevuje Stíny a začne loď pronásledovat. Jeho aktivita však nezůstává bez odezvy - loď Stínů jej zaměří a...

Mezitím v Zenové zahradě začíná setkání velvyslanců, na němž se má Sheridan omluvit Centaurům. Je zde i nyní již jen "občan" G´Kar, ale skrývá se.

Sheridan nastupuje do rychlodráhy. Projíždí jednotlivé stanice, aniž by zaznamenal přítomnost Centaura, sedícího poblíž. Když rychlodráha protne druhou stanici, je ráz naráz John v kabině sám. V tu chvílí spatří nálož, umístěnou na sedadle. Vydává proto rozkaz k nouzovému otevření dveří a vyskakuje - těsně před explozí vozidla. Přestože je v tomto místě nižší gravitace, povrch Babylonu 5 se nezadržitelně přibližuje.

Incident pozorují všichni v Zenové zahradě. Ivanovová sice aktivuje tým, ale je jasné, že lidé nestihnou Sheridana zachránit. Delenn se proto obrací na Koshe a žádá ho o pomoc. Kosh neváhá a opouští svůj ochranný oblek... K Sheridanovi stoupá andělská bytost, která jej bezpečně dopraví na pevnou zem.

Když je po všem, Sheridan se setkává s Delenn. Ta tvrdí, že se Stíny dozvědí co Kosh udělal, a budou se bát, že Vorloni jsou již připraveni na otevřenou konfrontaci.

Přichází rok 2260. Bude lepší než končící? To ukáže až čas...

Recenze

Poslední epizoda sezóny opět připravila nic netušícím obětem a divákům Babylonu 5 mnoho šoků a otřesů. Co na tom, že Centauři ovládli a téměř naprosto zničili Narny. Oni expandují dál. A Země místo toho, aby se je snažila zastavit, hodlá s nimi uzavřít mír, aby se náhodou nestalo, že by se Centaurům začala zdát Země jako lákavé sousto. A Ministerstvo míru taky nelení a snaží se zachycovat "podvratnou činnost" kde se dá a vidí přízraky tam, kde nejsou. Já tušil, že Noční hlídka je cosi shnilého. A ještě k tomu se v hyperprostoru objevují neznámé lodi, které nahánějí hrůzu. "Je tak černý, že ti po nich klouzalo oko. A když ses na něj podíval, mihotal se. Pavouk velký jako smrt. A když letěl kolem tebe, slyšel jsi v duši vřískot." Kdopak to asi je? Celkově shrnuto - krásná apokalyptická vize, že?

Tak popořádku - B5, díky centaurské expanzi na drazijské a pakhmarské (jak se ti chapadlouni píšou?) území, poctí návštěvou delegace z ministerstva míru, která má, jak se zprvu zdá, prověřit centaurské aktivity a stanovit další směr politiky Země v této věci a také aktivity a výsledky Noční hlídky. Podle očekávání je šéf Hlídky až příliš spokojen v jejími pokroky, což dává tušit neblahé následky. Jen Zack Allan se příliš horlivě neangažuje, nicméně je dohnán k tomu, aby zaujal pozitivní stanovisko. A tak padl do sítě i on. Ivanovová dostává více než lákavou nabídku na urychlení služebního postupu výměnou za spolupráci, jenže Susan je příliš čestná na to, aby na něco takového přistoupila. Aspoň někde Hlídka neuspěla.

Jenže uspěla v jiných věcech, třeba v tom, že se Velký Šéf dozvěděl o výcviku stíhačů proti centaurské taktice či jistou důležitou zprávu o narnském křižníku, kterému Sheridan pomohl (naštěstí v souladu s předpisy). Díky tomu byla zničena jedna centaurská loď a část stanice. Dopad na vyjednávání aliance s Centaury to mělo na(ne)štěstí malý, jen byl Sheridan donucen se za svůj "čin" omluvit. A připravoval si velice zajímavou omluvu, jde přece o obsah... Jenže cestou na setkání s ostatními velvyslanci je na něj spáchán pokus o atentát, který přežije jen díky dokonale překvapivé věci - Kosh, zapomenuv na veškeré skrývání, poprvé od příchodu na Babylon 5 vylézá ze skafandru a zachraňuje Sheridanovi život. Dává tak Stínům na vědomí, kdo skutečně je. Mezitím je narnský křižník s doprovodem bezpečně v hyperprostoru, nicméně poručík Keffer, který je rozhodnut objevit "duchy" z hyperprostoru, naráží na zvláštní emise neutrin a vydává se hledat původce. Ač je... zničen?... zajat?, nafilmoval setkání a vyslal záznam. Netuší ovšem, jakou katastrofu jistě způsobil.

Co se tedy stalo? Nic menšího než válka v celém známém vesmíru, kterou vedou nejen Centauři s Ligou Nezávislých světů, ale i Země sama se sebou a navíc se začínají rojit Stíny. Kosh vylezl ze skafandru a to dává tušit, že se věci pohnou velice kupředu. Zvláštní na scéně v zahradě byla jedna maličkost - určitě každý chtěl vidět Koshe bez skafandru. A zdá se, že tato epizoda mu to umožnila. Jenže ve skutečnosti viděl pouze to, jak se Kosh zdá Minbarům, Narnům, lidem či Drazijům, nikoli však jeho pravou podobu. Hnusnou boudu na nás Velký tvůrce ušil. Jak Stíny teď zareagují? Je pravda, že se, jak řekla Delenn, můžou obávat, že jsou Vorloni již připraveni, na druhou stranu se však mohou pohnout a jejich úder bude drtivý. Druhá varianta je pravděpodobnější díky tomu, že se na veřejnost dostaly záběry lodi Stínů, které je určitě popoženou kupředu. Jak naivní byla Sheridanova slova: "Ať se Stíny nedozvědí, že o nich víme, dokud..." Už to vědí... A Centauři si vesele berou jeden svět za druhým. Nádhera.

Další skutečností, velice nepříjemnou, je, že se prezident Clark rozhodl zamést si před vlastním prahem. Jenže kam to povede? Policejní stát? Vlny vzbouření proti vládě, která potlačuje jakékoli známky nevole či prostě jen pitomé řeči? Odvetná opatření (lynčování) proti samotným členům Noční hlídky? Jediná pozitivní věc je ta, že se kapitán Sheridan, sice opatrně, ale přesto rázně, pustil do díla. Doufejme, že mu to vydrží. (Gror)

Ukázky

Otázky

Hráli

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Menu
Ostatní
Nástroje