The Gathering

Z Babylon5
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Základní data

Krátká synopse

Vorlonský velvyslanec Kosh je skoro zabit neznámým atentátníkem. Avšak hlavním podezřeným je velitel stanice - komandér Sinclair.

Synopse

Na stanici přichází cestující Pozemské aliance Del Varner a také nová komerční telepatka Lyta Alexandrová. Zatím se očekává přílet velvyslance Vorlonské říše Koshe. Zástupci ostatních světů jsou už zde - Pozemská aliance, Centaurská republika (Londo Mollari), Minbarská federace (Delenn) a Narnský režim (G'Kar). Sinclair se v zahradě setkává s Delenn, která mu zde předává informace o Vorlonech - ty totiž ještě nikdo neviděl.

Náhle přilétá Koshova loď - o dva dny dříve, než ji všichni čekali. Šéf Bezpečnosti Garibaldi jde za Londem do kasina, aby se nezapomněl zúčastnit přivítání nového velvyslance. Londo je zrovna v zápalu hry a nemá velkou chuť kasino opustit. Nic jiného mu ale nezbývá, protože mu právě došly peníze. Nejdříve zkouší z Garibaldiho vymámit nějakou půjčku, a pak nakonec slibuje, že přijde v čas. Jejich rozhovor zaslechne Del Varner a půjčí Londovi peníze na sázky. Zatím G'Kar v baru nabízí Lytě nákupu jejího "genetického materiálu" - Narni jako jediní nemají vlastní telepaty. Lyta odmítá.

Koshova loď přistává. Když Sinclair konečně dorazí ke vstupním dveřím, jsou už všichni připraveni na uvítání - kromě Londa, který nepřišel. Kosh je však nalezen v bezvědomí. Je ihned převezen do nemocnice, Vorloni však nesouhlasí s tím, aby byl porušen jeho ochranný oblek. Sinclair však bere celou věc na sebe a nechá doktora Kylea tajně velvyslance ošetřit.

Na stanici přilétá Sinclairova manželka Carolina. Doktor Kyle zjistí, že velvyslanec byl otráven a pokud nedostane protilátku, do 24 hodin zemře. G'Kar se snaží neúspěšně získat Delenn pro spojenectví proti Centaurům, které obviňuje z útoku na Koshe. Garibaldi se od Londa dozvídá, že ho zdržel Del Varner, který mu slíbil značnou půjčku, ale potom zase couvl. Doktor Kyle se rozhodne s nadporučíkem Takashimovou přemluvit Lytu k tajnému skenování Koshe. Ta nakonec souhlasí a má vizi, že Koshe otrávil komandér. Sinclair je jako podezřelý zbaven velení. Začíná zasedání zástupců mocností, kde vychází najevo, že neexistuje žádný záznam o poruše na výtahu, když šel Sinclair uvítat Koshe. Navíc byl otráven velice vzácným jedem - florazinem, který se vyskytuje pouze v systému Damokles, odkud právě přilétla Carolina. G'Kar prohlásí, že sněm není soudem a nemá právo určovat viníka. Navrhne, aby byl komandér souzen samotnými Vorlony. Narnský režim je pro jeho vydání, Pozemská aliance proti. Minbarská federace se zdržuje hlasování a Centaurská republika souhlasí. Stále je to 2:2, jenže G'Kar před tím kontaktoval i Vorlony, kteří ho zplnomocnili, aby za ně hlasoval pro vydání.

Varner je nalezen mrtev a Garibaldi stále nemá žádnou stopu. Doktor alespoň najde protilék, ale jeho výroba zabere hodně času. Londo se Garibaldimu přiznává, že to byl G'Kar, kdo ho přinutil hlasovat pro. Našel totiž jisté kompromitující údaje na jeho dědečka za centaurské okupace Narny, kde se dopouštěl krutostí. Doktor zjistí, že Varner je už mrtev nejméně 36 hodin, ale pak by neměl být v herně. Medlab navštíví Lyta, aby se informovala o velvyslancově stavu. V nepozorované chvíli však vypne přístroje a zaútočí na Kylea. Je zasažena lékařským laserem, ale uniká. Na chodbě se srazí se Sinclairem a druhou Lytou. Je nalezen malý modul, kterým Varner přistál a jímž odčerpal vzduch při Sinclairově cestě za Koshem. Podle záznamů z Varnerova pokoje je zjištěno, že si z poslední výpravy v systému Antares přivezl holomasku, zařízení, které mu umožňuje měnit podobu. Tato zakázaná technologie spotřebovává velké množství energie a je nebezpečná majiteli. Zařízení je zaměřeno a Sinclair s Garibaldim se vydává chytnout vraha. Mezitím už ale přilétá vorlonský křižník, protože Sinclair už měl být deportován. Při souboji nakonec vrah umírá - je to Minbar z válečnické kasty.

Kosh je zachráněn a Delenn se Sinclairovi omlouvá za to, že to byl jeden z jejího lidu. Sinclair pozve G'Kara k sobě na malý přípitek a naznačí, že vrah mohl přiletět na narnské lodi, ale nemá důkazy.

Zajímavosti

Otázky

Poznámka

Hráli

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Menu
Ostatní
Nástroje